Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Associate Professor Şakir DİNÇŞAHİN
Associate Professor Emel TOPCU
Professor Zehra ÖNDER
Associate Professor Ali Serdar ERDURMAZ
Associate Professor Kieran E. UCHEHARA
Associate Professor İdris DEMİR (YARI ZAMANLI)
Assistant Professor Bilal ÇIPLAK
Assistant Professor Ahmet KESER
Assistant Professor Murat ASLAN
Assistant Professor Yaman KEPENÇ
Assistant Professor Orhun Cem KARSAVURAN
Instructor Mehmet ÇETİN
Ömer Ertuğrul MERAL
Büşra ÖZTEKİN
Research Asisstant M. İhsan KUYUMCU
Assistant Professor Ahmet KESER

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone : 03422118080
Room : FEAS201
E-Mail : ahmet.keser@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Ahmet KESER
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2016 Keser, A., (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 13082140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY
2 2015 Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2015), “Etik Sorun Ölçeği Geliştirme Çalışması: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Nobel Medicus,, Cilt:11, Sayı:1, s.:55-63.
3 2015 Keser, Ahmet; Gökmen, Yunus ve Türen, Ufuk, (2015), “The Impacts of National Culture on Fatal Occupational Injuries”, Turkish Studies, Vol.10/6, s.:567-588.
4 2014 Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2014), “From Soranus of Ephesus to Virginia Apgar: An Overview to The Characteristics of Newborn Through Policy Transfer Approach”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, Cilt:22, Sayı:3, s.: 89-97.
5 2014 Kurt, Engin; Keser, Ahmet, (2014), “Tıp Etiğine İlişkin Sorunlarda Eğitim, Kültür, Etik Etkileşimi Bir Kamu Hastanesi Tıp Fakültesi Örneği”, Turkish Studies, Cilt:9, Sayı:11, s.395–406.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2013 Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Ataç, Adnan, (2013), “The Contribution of German Lecturers to Turkish University Reform and Medical Education, During the University Reform of 1933”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:2661-2670.
2 2013 Ataç, Adnan; Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2013), “From mekteb-i tıbbiye-i adliye-i şahane to present day, an overview to pharmaceutics education”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:1259-1264. 
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2014 Gazibey, Yavuz; Keser, Ahmet ve Gökmen Yunus, (2014), “Türkiye’de İllerin Sürdürülebilirlik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi”, AÜSBF Dergisi, Cilt:69, No:3, s:511–541.
2 2012 Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2012), “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.:17-42.
3 2012 Keser, Ahmet, 2012, “Politika Transferi ve Türk Kamu Yönetiminde Etik”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 4, s.:25-50.
4 2012 Keser, Ahmet, 2012, “Policy Transfer and Ethics in Turkish Public Administration”, TODAİE’s Review of Public Administration, Cilt 6, Sayı 4, s.:35-68.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2015 Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (10-13 Haziran 2015), “Tarihsel Süreçte Biyolojik Savaş Ajanlarının Kullanımı”, IX.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiriler Kitabı, İnönü ve Çukurova Üniversiteleri, Malatya.
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2016-02-10
2 2013 Üretim Yönetimi ve Pazarlama AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölümü, 2011–2013
3 2011 Endüstri AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Sistem Mühendisliği Bölümü, 2009–2011
4 2009 TSK’de Orta ve Üst Düzey Yöneticilik, 1991–2009
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2015 AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Hizmet Şeref Ödülü.
2   KFOR (Kosovo Force) Priştine-Kosova, Hizmet Madalyası.
3   UN Training CenterHammelburg- AlmanyaMisafir Öğretim Elemanı (Guest Instructor) Appreciation Letter
4   Eğitim ve Öğretim Başarı Ödülü, Org.Yaşar BÜYÜKANIT.