HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

M. İhsan KUYUMCU

M. İhsan KUYUMCU

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Kırıkkale Üniversitesi-Uluslararası iİişkiler
Yüksek Lisans : Harp Akademileri Komutanlığı-Uluslararası İlişkiler/İstanbul Üniversitesi-Siyaset Bilimi
Doktora : Marmara Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası : FEAS 307
E-Posta : ihsan.kuyumcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Sebestyen, G , Dyjas, B , Kuyumcu, I . (2018). Establishing the Formal Economic Identity of Syrian Refugees In Turkey: The Case of Gaziantep. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 71-87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tursbad/issue/40014/473653
2 2017 Kuyumcu, M , Kösematoğlu, H . (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (2011-2016). Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 77-93. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tursbad/issue/28703/316369

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2017 Meral, Ö. E. ve Kuyumcu, M. İ. (2017). “Almanya’nın Karadeniz Politikası”, Karadeniz Jeopolitiği, İstanbul: Beta Yayınları
2 2017 Kuyumcu, M. İ. (2017). Kafkasların Enerji Güvenliği ve Karadeniz, İstanbul: Beta Yayınları

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Farabi Değişim Programı Koordinatörü (2015-...)